Psychologia

Konsultacje

Czasem niezwykle trudno samodzielnie sprostać natłokowi stresów. Człowiek doświadcza wtedy np. obniżenia nastroju, braku energii do działania, ma problemy z pamięcią i koncentracją, przytłacza go lęk, niepokój, albo męczy bezsenność. Objawy te znacząco wpływają na poczucie satysfakcji życiowej oraz na obraz samego siebie. Warto wówczas zgłosić się do specjalisty, który rozpozna ich przyczynę i pomoże znaleźć skuteczne, zdrowe sposoby radzenia sobie.

W naszym Centrum mogą Państwo spotkać się z psychologiem podczas konsultacji psychologicznej, jak również rozpocząć psychoterapię indywidualną. W trakcie pierwszych dwóch lub trzech wizyt terapeuta zwykle zbiera szczegółowy wywiad, stawia wstępną diagnozę oraz ustala z pacjentem tzw. kontrakt terapeutyczny (obejmujący indywidualny plan terapii, jej cele i zasady). Każda sesja trwa 45 minut, z wyjątkiem pierwszej, która może potrwać dłużej, około 60–70 minut.

Efektem psychoterapii powinna być zmiana zachowania i postawy pacjenta, umożliwiająca lepsze radzenie sobie ze zgłaszanym na początku problemem, rozwój jego kompetencji w zakresie rozumienia i przeżywania własnego życia, umiejętność wchodzenia w satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi i wzrost subiektywnego poczucia zadowolenia.