Ortopedia

lek. med. Mateusz Job

Specjalizacja: 
specjalista ortopeda

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Specjalizację z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu odbył w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Aktualnie zatrudniony na stanowisku starszego asystenta i konsultanta w Szpitalu Miejskim w Bochni. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego.
Pracując od wielu lat w Oddziale Ortopedii oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym codziennie spotyka się z licznymi schorzeniami narządu ruchu. W swojej pracy bardzo duży nacisk kładzie na diagnostykę ultrasonograficzną. Bierze udział w wielu szkoleniach w zakresie ortopedii, traumatologii oraz ultrasonografii narządu ruchu.