Neurologia

lek.med. Anna Rokosz

Specjalizacja: 
specjalista neurolog

W latach 1967-1973 studiowałam na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie. Dyplom otrzymałam w czerwcu 1973 roku. Staż podyplomowy i specjalizacyjny I stopnia z neurologii odbyłam w Szpitalu im. S.Żeromskiego. I stopień specjalizacji z neurologii uzyskałam w 1980 roku. Od 1981 roku byłam zatrudniona w Oddziale Neurologii Szpitala im. J.Dietla. II stopień specjalizacji uzyskałam w 1984 roku. Od 1988 roku ponownie pracowałam w Oddziale Neurologii Szpitala im. S. Żeromskiego, kolejno na stanowisku starszego asystenta, zastępcy ordynatora i ordynatora od 1996 roku. W czasie mojej kadencji powstał pododdział udarowy, wprowadziliśmy jako jedni z pierwszych w Małopolsce programy lekowe w stwardnieniu rozsianym. Od 1993 roku prowadziłam Poradnię Chorych na stwardnienie rozsiane przy Towarzystwie Walki z Kalectwem. W 1999 roku Rada Główna Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie nadała mi tytuł Członka Honorowego. Byłam współorganizatorem i uczestnikiem wielu akcji charytatywnych na rzecz chorych na SM. W latach 1993-1996 byłam sekretarzem Krakowskiego Oddziału PTN. Od wielu lat jako przedstawiciel Izby Lekarskiej byłam członkiem Komisji Konkursowych na stanowiska ordynatorskie oraz Komisji Egzaminacyjnej do specjalizacji z neurologii. Przez 2 kadencje byłam sędzią Sądu Lekarskiego przy Izbie Lekarskiej.

Anna Rokosz - ZnanyLekarz.pl