Logopeda

mgr Patrycja Jabłońska

Specjalizacja: 
logopeda

Absolwentka kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych, fundacjach, oddziałach neurologii i otolaryngologii w warszawskich szpitalach. W swoim życiu postawiła na pracę z ludźmi. Opieką logopedyczną obejmuje dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Oferuje pomoc osobom z opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, seplenieniem, rotacyzmem, niedosłuchem, dyslalią i dysleksją. Prowadzi terapię zaburzeń komunikacji u dzieci z zespołem Downa, Aspergera i autyzmem. Współpracuje z Pacjentami z dysfagią, dyzartrią, po przebytym zabiegu laryngektomii. Wszelkie metody i działania logopedyczne dostosowuje indywidualnie do potrzeb i zainteresowań swoich Pacjentów.

Patrycja Jabłońska - ZnanyLekarz.pl