Logopeda

Konsultacje

W poradni logopedycznej zapewniamy naszym Pacjentom profesjonalną diagnostykę,terapię wad wymowy i zaburzeń mowy oraz komunikacji. Nasz logopeda ma doświadczenie w pracy zarówno z dorosłymi jaki i z dziećmi. Z konsultacji logopedycznych mogą skorzystać dzieci wraz z rodzicami/opiekunami, młodzież, osoby dorosłe, osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi, zmianami w obrębie fałdów głosowych, po usunięciu krtani, osoby pracujące głosem. 
 

W ramach poradni realizowane są :
Konsultacja logopedyczna
Diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna
Wczesna interwencja logopedyczna (dla dzieci do 3 r.ż.)
Masaże logopedyczne
Terapia ustno-twarzowa
Terapia laryngektomowanych (nauka mowy zastępczej)
Higiena i emisja głosu