Kardiologia

dr n. med. Renata Stąpor

Specjalizacja: 
specjalista kardiolog

W latach 1987-1993 r. studiowała na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W roku 2000 uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych

W roku 2007 uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych

W roku 2012 uzyskała tytuł specjalisty kardiologa Działa w : 1. Polskim Towarzystwie Kardiologicznym (PTK) 2. European Society of Cardiology (ESC) 3. Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT)

• Jest autorem 21 publikacji, w tym pierwszym autorem - 16 prac, oraz autorem 23 wystąpień naukowych polskich i międzynarodowych, w tym 14 jako autor pierwszy.

• Bierze czynny udział w licznych warsztatach szkoleniowych, posiedzeniach naukowych, szkoleniach podyplomowych, zjazdach i konferencjach, czego potwierdzeniem jest liczba zdobytych punktów edukacyjnych

• Jest zdobywcą nagród: - 2005 r. - puchar „Pionierzy Bezkrwawej Medycyny” - na Ogólnopolskim Sympozjum Interdyscyplinarnym w Opolu, za działalność i cykl wykładów w Polsce na rzecz metod alternatywnych transfuzji krwi w chirurgii; - 2012r. - wyróżniona odznaką honorową Ministra Zdrowia „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”

Renata Stąpor - ZnanyLekarz.pl