Ginekologia

Test predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajnika BRCA1

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem kobiet na całym świecie. W Polsce rocznie notuje się około 12 000 nowych przypadków. Nosicielki mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 są szczególnie narażone na zachorowanie na raka piersi.
 
Badanie predyspozycji genetycznych w kierunku raka piersi i raka jajnika zalecane jest kobietom, które:
 

  • miały w rodzinie (3 pokolenia wstecz) co najmniej 2 przypadki zachorowań na raka: piersi, sutka i jajnika (zwłaszcza przed 50 rokiem życia)
  • chorowały lub chorują na nowotwory jajnika niezależnie od wieku
  • mają histologiczną postać raka rdzeniastego
  • oprócz raka piersi miały krewnych z rakiem prostaty, krtani lub czerniakiem
  • miały zdiagnozowane niezłośliwe zmiany, takie jak np. torbiele w piersiach lub na jajnikach
  • planują lub stosują hormonalną terapię zastępczą
  • mają w rodzinie osoby, u których rozpoznano mutacje genów BRCA1 lub BRCA2