Ginekologia

Posiew materiału w kierunku GBS

Posiew w kierunku GBS jest przesiewowym badaniem mikrobiologicznym, mającym na celu wyłonienie grupy kobiet, u których w drogach rodnych wykrywa się obecność bakterii z gatunku paciorkowców grupy B (β-hemolizujące). Bakterie wykrywane podczas badania są najczęstszą przyczyną sepsy noworodków.

Ze względu na fakt, że badanie jest proste, tanie i ogólnodostępne, a leczenie profilaktyczne proste i nie ma niekorzystnego wpływu na matkę i dziecko - badanie powinno być wykonane podczas wizyty kontrolnej w gabinecie ginekologicznym między 35 a 37 tygodniem ciąży u każdej ciężarnej.

Podczas badania ginekologicznego, we wzierniku, pobiera się wydzielinę z pochwy jałowym patyczkiem i umieszcza w podłożu transportowym. Podobnie pobieramy wymaz z odbytu. Pobranie posiewu trwa krótko i nie jest bolesne.

U kobiet, u których w hodowli zostaną wykryte bakterie GBS podczas porodu musi zostać wdrożone leczenie.