Ginekologia

Cytologia  jednowarstwowa

Test „Cytologia jednowarstwowa LBC” pozwala na wykrycie nieprawidłowych komórek szyjki macicy, nawet takich, które przy konwencjonalnym badaniu ginekologicznym nie zostały zauważone.
 

Należy pamiętać, że często stany przedrakowe, jak i wczesne raki w badaniu ginekologicznym występują pod postacią nadżerki, czasem w ogóle są niewidoczne, dlatego regularne wykonywanie cytologii ma tak duże znaczenie. W przypadku nieprawidłowego wyniku cytologii nasuwającego podejrzenie zmian przed i nowotworowych należy poszerzyć diagnostykę o kolejne badania, które wskaże lekarz prowadzący.