Gastroenterologia

dr n.med. Dorota Mądroszkiewicz

Specjalizacja: 
specjalista gastrolog

Jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskała dyplom lekarza medycyny w 1993 r. z wynikiem dobrym. Staż podyplomowy odbywała w klinikach Collegium Medicum UJ w roku akademickim 1993/ 1994, a następnie od października 1994 r. była zatrudniona w Klinice Gastroenterologii CM UJ oraz w Oddziale Klinicznym Klinik Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Uzyskała specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych (I stopnia-1996 r. i  II stopnia-2001 r.) oraz gastroenterologii (2013 r.). Dyplom doktora nauk medycznych otrzymała w 2001 r. w Collegium Medicum UJ na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej zaburzeń aktywności mioelektrycznej żołądka. Była uczestnikiem licznych kursów z zakresu gastroenterologii, żywienia, endoskopii przewodu pokarmowego i ultrasonografii. Od 2007 r. prowadzi zajęcia praktyczne na kursach organizowanych przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii w Zamościu. Od 2009 r. posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z zakresu ultrasonografii ogólnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Dorota Mądroszkiewicz - ZnanyLekarz.pl