Chirurgia

dr n.med. Janusz Sulisławski

Specjalizacja: 
specjalista chirurg dziecięcy

Od kilkunastu lat zajmuję się urologią dziecięcą, która jest moją
zawodową pasją. Moje doświadczenie kliniczne budowałem odbywając liczne
kursy specjalizacyjne w zakresie chirurgii dziecięcej i urologii
dziecięcej, działalnością dydaktyczno naukową w ramach Wydziału
Lekarskiego Collegium Medicum Uniwerytetu Jagellońskiego oraz
wieloletnią pracą w Oddziale Urologicznym, Poradni Urologicznej oraz
Pracowni Badań UrodynamicznychUniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w
Krakowie . Swoje doświadczenie oraz
kwalifikacje staram się stale podnosić tak, aby móc jak najlepiej służyć
małym Pacjentom, gdyż jak brzmi motto Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego "Vita infantis bonum superius" - Życie dziecka dobrem
najwyższym.

W codziennej praktyce lekarskiej mam do czynienia z większością
problemów urologicznych małych pacjentów.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują
zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych zarówno pochodzenia
neurogennego jak i nieneurogennego.Zaburzenia nieneurogenne są częstymi
przyczynami zaburzeń trzymania moczu i mikcji objawiające się tzw
nietrzymaniem moczu dziennym lub nocnym, a także kombinacją obu tych
patologii. Stanowią one częstą dolegliwość u dzieci stanowiąc poważny
problem także natury psychospołecznej. Diagnostyka tych zaburzeń
obejmuje podstawowe badania obrazowe jak na przykład badanie USG jamy
brzusznej, ale niejednokrotnie wymaga także jej pogłębienia o badania
czynnościowe dolnych dróg moczowych tzw badanie urodynamiczne.

Janusz Sulisławski - ZnanyLekarz.pl